Vernieuwing zorgstelsel / kabinetsnota “Vraag aan bod”

7 maart 2002 - In de loop van deze maand zal de Tweede Kamer een hoofdlijnendebat voeren over de vernieuwing van het zorgstelsel en in het bijzonder over de kabinetsnota: “Vraag aan bod”. Na het verschijnen van de nota heeft de Stichting van de Arbeid gereageerd in een brief van 27 juli 2001 aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.