Beleid inzake pensioenaangelegenheden

28 mei 2002 - In de vorige regeerperiode hebben de sociale partners en het kabinet vruchtbaar met elkaar samengewerkt om een vernieuwend en tegelijkertijd ook kostenbewust pensioenbeleid te voeren, binnen het kader van een juiste verantwoordelijkheidverdeling tussen sociale partners en overheid. Daarbij zijn de sociale partners op centraal en decentraal niveau primair verantwoordelijk voor de inhoud, vormgeving en uitvoering van de arbeidsvoorwaarde pensioen (de tweede pijler). De overheid is verantwoordelijk voor de wettelijke pensioenvoorzieningen in de eerste pijler, de AOW en de Anw alsmede voor een stimulerend voorwaardenscheppend beleid in de vorm van een goed fiscaal en wettelijk kader.
De Stichting van de Arbeid acht het van groot belang dat ook voor de komende jaren deze verantwoordelijkheidverdeling wordt gehandhaafd.