Technocentra

10 september 2002 - De Stichting is van mening dat Technocentra een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Dat vereist wel dat Technocentra echt gedragen moeten worden door de regionale partijen, dat de activiteiten van de Technocentra vooral gericht moeten zijn op het makelen en schakelen tussen partijen, dat de exploitatie niet afgewenteld wordt op het bedrijfsleven zonder dat er een tegenprestatie wordt geleverd en dat reguliere onderwijsactiviteiten niet op het bordje van de Technocentra en daarmee het bedrijfsleven terecht komen.
In dat licht kan de Stichting zich overigens voorstellen dat een discussie wordt geƫntameerd met betrekking tot de vraag in hoeverre Technocentra verbonden kunnen worden met andere regionale innovatie-structuren in het kader van verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven alsmede over de gewenste onderlinge departementale coƶrdinatie.