Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2002 | Inventarisatie naar de aard en omvang van scholingsinspanningen van sociale partners

Inventarisatie naar de aard en omvang van scholingsinspanningen van sociale partners in bedrijfstakken en ondernemingen

15 oktober 2002 - De afgelopen jaren is sprake van een substantiƫle stijging van de uitgaven van het bedrijfsleven aan scholing en opleiding van werknemers. Dat blijkt uit een door de Stichting van de Arbeid gemaakte inventarisatie naar de aard en omvang van de scholingsinspanningen van het bedrijfsleven.
De inventarisatie is gemaakt aan de hand van diverse bronnen, waaronder gegevens van het CBS en de Arbeidsinspectie. Daarnaast heeft de Stichting gebruik gemaakt van de resultaten van enkele in opdracht van haar verrichte onderzoeken door externe onderzoeksbureaus