Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2002 | Wetsvoorstel verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Wetsvoorstel verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

22 oktober 2002 - De Stichting heeft er bij het kabinet eerder op aangedrongen over te gaan tot invoering van het geheel van maatregelen in de WAO-sfeer zoals bepleit in het desbetreffende advies van de SER.
De Stichting is van oordeel dat, gelet op de thans ontstane politieke situatie en daaraan inherente onzekerheid met betrekking tot de toekomstige besluitvorming op dit terrein, er vooralsnog materieel geen uitzicht bestaat op invoering van de desbetreffende voorstellen in hun onderlinge samenhang.