Uitgangspunten voor de financiële opzet en positie van Pensioenfondsen

24 oktober - De brief van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) van 30 september jl. aan de besturen van de pensioenfondsen in Nederland over de uitgangspunten voor de financiële opzet en positie van pensioenfondsen (hierna te noemen “de circulaire”), geeft de Stichting van de Arbeid aanleiding hierop kritisch te reageren.