Algemeen Overleg over financiële positie van pensioenfondsen en de wenselijkheid van een nieuw Financieel kader

28 februari 2003 - De Stichting van de Arbeid is van oordeel dat het dringend gewenst is dat op korte termijn onder de primaire verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een adequaat wettelijk financieel kader wordt ontwikkeld, waarbinnen de financiële positie van pensioenfondsen kan worden getoetst.