Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2003 | Advies inzake het rapport van de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel

Advies inzake het rapport van de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel

Publicatienr. 7/03

15 juli 2003 - De Stichting van de Arbeid heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd om het voorstel van de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel ('Commissie Rood') voor een repressief ontslagstelsel niet over te nemen. De Stichting is, alles afwegende, van oordeel dat dat voorstel geen aantrekkelijk alternatief is voor het huidige duale, repressieve ontslagstelsel.