Aanbeveling inzake telewerk

11 september 2003 - De regeringsleiders van de Europese Unie hebben in het jaar 2000 tijdens de Europese Top in Lissabon als doelstelling geformuleerd dat de EU in 2010 de meest dynamische en competitieve regio in de wereld moet zijn met een sleutelrol voor de kenniseconomie.
Om deze ambitie waar te maken is een groot aantal inspanningen vereist waaronder maatregelen, gericht op modernisering van de arbeidsverhoudingen. De mogelijkheid voor werkenden om te telewerken werd door de Europese Commissie genoemd als één van de middelen om de overgang naar een kenniseconomie te ondersteunen. Om die reden heeft de Europese Commissie de Europese sociale partners verzocht een overeenkomst te sluiten ter bevordering van het telewerken. De Europese sociale partners hebben dit verzoek aangenomen en daarover op 16 juli 2002 een Raamovereenkomst gesloten.