Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000

12 september 2003 - Naar aanleiding van een brief van 6 februari 2002 van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) over het vrijstellingsbesluit van de Wet Bpf waarin de VB een aantal punten van kritiek op dit vrijstellingsbesluit alsmede enkele aanbevelingen formuleerde, vroeg uw ambtsvoorganger bij brief van 19 maart 2002 de Stichting van de Arbeid om haar visie op deze kritiekpunten en aanbevelingen. Dit vanwege de omstandigheid dat de Stichting indertijd tot invoering van de betreffende vrijstellingsregeling heeft geadviseerd.