Aanbeveling ter bestrijding van werkloosheid onder jeugdigen

Publicatienr. 2/04

9 januari 2004 - Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid hebben een aanbeveling ter bestrijding van de werkloosheid onder jeugdigen opgesteld, gericht aan CAO-partijen, branches en ondernemingen.