Reactie op de Nota ‘Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op pensioenfondsen in de Pensioenwet’

Publicatienr. 3/04

28 januari 2004 - Het verheugt de Stichting van de Arbeid dat zij na een periode van vele maanden intensief beraad tussen overheid, sociale partners en deskundigen, u thans kan berichten dat zij instemt met de hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op pensioenfondsen in de pensioenwet, zoals deze zijn verwoord in de gelijknamige nota, in de versie welke als bijlage bij deze brief is gevoegd.