Reactie op Rapport Commissie-Staatsen

30 januari 2004 - Bij brief van 5 november 2003 heeft u de Stichting van de Arbeid uitgenodigd u in kennis te stellen van haar opvattingen over de door de Commissie-Staatsen in haar rapport van 3 november 2003 gedane aanbevelingen.