Extra uitkering langdurige minima

12 febuari 2004 - In het kader van de afspraken die gemaakt zijn in het Najaarsoverleg op 14 oktober 2003 is door werkgevers toegezegd om een eenmalige extra inkomens-ondersteuning ten behoeve van langdurige minima te zullen financieren.