Het tegengaan van ziekteverzuim en instroom in de WAO via het CAO-beleid

Publicatienr. 4/04

20 februari 2004 - De Stichting van de Arbeid heeft naar aanleiding van zijn verzoek van december 2001 een advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het tegengaan van ziekteverzuim en instroom van werknemer in de WAO via het CAO-beleid.