Kabinetsvoorstellen WAO

26 maart 2004 - De Stichting van de Arbeid heeft zich bij brief van 26 maart 2004 gewend tot de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de door het kabinet op 12 maart jl. aan de Tweede Kamer gepresenteerde voorstellen met betrekking tot het toekomstige stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen.