Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2004 | Aanbeveling inzake de regeling van arbeidsvoorwaarden van uitzendwerkers

Aanbeveling inzake de regeling van arbeidsvoorwaarden van uitzendwerkers

Publicatienr. 6/04

1 april 2004 - De Stichting van de Arbeid acht het wenselijk dat, voorzover partijen bij ‘inleen-CAO’s in die eigen CAO’s bepalingen willen opnemen over de arbeidsvoorwaarden van uitzendwerkers, de relatie met de desbetreffende bepalingen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) nader wordt geregeld.