Versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen

22 april 2004 - De Stichting van de Arbeid heeft een brief gestuurd aan de Vaste Kamer-commissies voor Financiƫn en Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek om het onlangs door het kabinet ingediende wetsvoorstel tot versnelde afschaffing van de afdrachtvermindering lage lonen (zgn. SPAK) af te wijzen vanwege de daarvan te verwachten negatieve werkgelegenheidseffecten.