Versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen

17 mei 2004 - De Stichting van de Arbeid heeft zich bij brief d.d. 22 april 2004 gericht tot de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de Tweede Kamer met het dringende verzoek om het wetsvoorstel tot versnelde afschaffing van de afdrachtvermindering lage lonen (ook wel aangeduid als SPAK) en wel per 1 juli 2004, af te wijzen.