Aanpassing Schattingsbesluit WAO

1 juni 2004 - In een brief aan de Vaste Commissie voor SZW heeft de Stichting van de Arbeid een aantal bezwaren naar voren gebracht tegen de door de minister van SZW voorgestelde wijzigingen in het Schattingsbesluit WAO.