Advies inzake mogelijkheden ter beperking van de administratieve lastendruk voor bedrijven voortvloeiende uit pensioenregelgeving

4 juni 2004 - De Stichting van de Arbeid heeft in een brief aan het kabinet bepleit om serieus aandacht te schenken aan beperking van de administratieve lastendruk die voortvloeit uit de regelgeving op het gebied van pensioenen.