Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2004 | Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid voor pensioenregelingen

Gevolgen van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid voor pensioenregelingen

13 augustus 2004 - Per 1 mei 2004 is de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA) in werking getreden. Met deze wet is invulling gegeven aan de kaderrichtlijn 2000/78/EG welke richtlijn tot doel heeft een algemeen kader te bieden voor de bestrijding van discriminatie op grond van onder meer leeftijd met betrekking tot arbeid en beroep. Alhoewel bij de Stichting op basis van mededelingen van de kant van het ministerie oorspronkelijk de indruk bestond dat deze wet weinig gevolgen zou hebben voor arbeidspensioenregelingen, is inmiddels gebleken dat de gevolgen zeer aanzienlijk kunnen zijn.