Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2004 | Algemeen verbindendverklaring van decentralisatiebepalingen in CAO's: een 'informal opinion' van de ILO

Algemeen verbindendverklaring van decentralisatiebepalingen in CAO's: een 'informal opinion' van de International Labour Organisation

Publicatienr. 10/04

augustus 2004 - Bij brief van 17 januari 2003 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Stichting van de Arbeid verzocht advies uit te brengen met betrekking tot het algemeen verbindend verklaren van CAO-bepalingen.