Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2004 | Uitwerking hoofdlijnen financiële opzet en positie van pensioenfondsen

Nota uitwerking hoofdlijnen financiële opzet en positie van pensioenfondsen

15 oktober 2004 - Bij brief van 15 september jl. deed de minister van SZW de Stichting van de Arbeid een nota toekomen met een nadere uitwerking van de nota "Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op Pensioenfondsen in de Pensioenwet" van begin februari 2004.