Pension Fund Governance

2 december 2004 - De Stichting van de Arbeid is van oordeel dat een plan van aanpak gericht op modernisering en explicitering van pension fund governance in de pensioensector op korte termijn handen en voeten zou moeten krijgen met een behoorlijke mate van standaardisatie wat betreft de inhoud, terwijl bij de uitvoering met inbegrip van de (toepassing van de) instrumenten die daarbij worden ingezet, rekening zal moeten worden gehouden met de grote en ook diverse verschillen die tussen pensioenfondsen bestaan.