Uitwerking hoofdlijnen financiële opzet en positie van pensioenfondsen

17 december 2004 - Bij brief van 29 oktober jl. ontving de Stichting van de Arbeid de bijgestelde Uitwerkingsnota “Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op Pensioenfondsen in de Pensioenwet” waarin, rekening is gehouden met het commentaar van de Stichting op de eerdere versie en ook is getracht door de Stichting gesignaleerde onduidelijkheden weg te nemen.