Commentaar op het Ambtelijk Consultatiedocument Pensioenwet

19 januari 2005 - In deze brief geeft de Stichting van de Arbeid haar reactie op het ambtelijk consultatiedocument Pensioenwet dat zij op 19 november 2004 van de zijde van SZW heeft ontvangen.