Invoeringsdatum WIA

17 februari 2005 - De Stichting van de Arbeid doet in een brief aan minister-president Balkenende een dringende oproep om de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) per 1 januari 2006 daadwerkelijk in te voeren. Uitstel of fasering om uitvoeringstechnische redenen acht zij niet acceptabel.