Gelijke behandeling van tijdelijke werknemers

Publicatienr. 2/05

2 maart 2005 - Wet van 7 november 2002 tot uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, UNICE en CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

De Stichting van de Arbeid heeft op 2 maart 2005 een nota uitgebracht in het kader van de Richtlijn van de Europese Unie naar aanleiding van een overeenkomst tussen Europese sociale partners over een verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers in de arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst.