Alternatief uitvoeringsmodel pensioenregelingen

18 maart 2005 - Met deze brief reageert de Stichting van de Arbeid op uw adviesaanvrage d.d. 29 oktober 2004 inzake een alternatief uitvoeringsmodel voor pensioenregelingen.