Kabinetsvoorstellen WIA

7 april 2005 - De Stichting van de Arbeid heeft in een brief aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar voorlopig oordeel gegeven over de kabinetsvoorstellen terzake de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).