Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2005 | Het Grondwettelijke Verdrag voor Europa en de betekenis ervan voor sociaal-economisch Nederland

Het Grondwettelijke Verdrag voor Europa en de betekenis ervan voor sociaal-economisch Nederland

Publicatienr. 3/05

Mei 2005 - De Stichting van de Arbeid wil een bijdrage leveren aan de oordeelsvorming en het publieke debat over het grondwettelijke Verdrag voor Europa. Die bijdrage is toegespitst op het werkterrein van de Stichting en op 22 april jl. door het Bestuur vastgesteld.