Wetsvoorstel bestuursstructuur pensioenfondsen (28 354)

13 mei 2005 - Hoewel het nader gewijzigde wetsvoorstel minder ver gaat dan de eerder ingediende versies, blijft de Stichting bij haar eerdere opvatting dat aanvaarding van dit wetsvoorstel bedreigend is voor het Nederlandse pensioenstelsel en geen recht doet aan het vrijwillig tussen de Stichting en de samenwerkende ouderenorganisaties, verenigd in het CSO, begin 2004 overeengekomen vernieuwde medezeggenschapsconvenant.