WIA / WGA

20 mei 2005 - De Stichting van de Arbeid heeft op 20 mei 2005 een brief verzonden aan de Tweede Kamer over de kabinetsvoornemens met betrekking tot de WIA / WGA. Tevens heeft zij in dat kader een brief gezonden aan de Minister van SZW, de Geus, over de premieverdeling van een regeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten.