Fiscale behandeling ontslagvergoedingen

2 juni 2005 - Staatssecretaris Wijn heeft onlangs nadere regelgeving gepubliceerd, waarin hij een uitwerking geeft van de VUT-definitie, zoals die is opgenomen in de Wet fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling.
De Stichting heeft ernstige bezwaren tegen met name de consequenties van deze nadere regelgeving voor ontslagprocedures en sociale plannen.