Kabinetsstandpunt WW en ontslagrecht

28 juni 2005 - De Stichting neemt goede nota van hetgeen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief van 29 april jl. aan de Tweede Kamer schrijft in verband met de twee SER adviezen: “Het kabinet waardeert het dat sociale partners hun verantwoordelijkheid hebben genomen en dat er in de SER unanimiteit bestaat over de in het advies voorgestelde maatregelen. Het kabinet is van oordeel dat sprake is van een pakket van maatregelen, dat gelet op het draagvlak en in samenhang met de voorstellen van het kabinet op het terrein van het ontslagrecht, positief beoordeeld moet worden”.