Toepassing van de ketenbepaling in de Wet Flexibiliteit en Zekerheid in CAO's

Publicatienr. 5/05

18 juli 2005 - De Stichting van de Arbeid heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op diens verzoek geïnformeerd over haar opvatting terzake de toepassing in CAO’s van de zgn. ketenbepaling inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.