Koopkrachteffecten en loonkosten per 1 januari 2006

11 augustus 2005 - De Stichting van de Arbeid heeft bij brief d.d. 11 augustus het kabinet verzocht op korte termijn inzicht te krijgen in de effecten op de koopkracht en op de loonkosten van de maatregelen die per 1 januari a.s. van kracht worden waaronder de WAO, WW, het ziektekostenstelsel, pensioenen e.d.