Financiering WW

25 augustus 2005 - De Stichting van de Arbeid heeft op 25 augustus een brief gezonden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de kabinetsvoorstellen wat betreft de financiering van de WW.