Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2005 | Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2005 - 2008 in het kader van de Lissabon-strategie

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2005 - 2008 in het kader van de Lissabon-strategie

Publicatienr. 7/05

September 2005 - Sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben in het kader van het Nationaal Hervormingsprogramma 2005 dat door de Nederlandse overheid ten behoeve van de Europese Commissie is opgesteld in het kader van de Lissabon-doelstellingen, een eigen nota gepubliceerd waarin zij hun bijdrage aan die doelstellingen afzonderlijk belichten.