Kabinetsvoorstellen WIA

12 september 2005 - Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid plaatsen kanttekeningen bij de kabinetsvoorstellen voor de nieuwe Wet inkomensvoorziening Arbeidsongeschiktheid.