Gezamenlijke verklaring van de Stichting van de Arbeid en het CSO naar aanleiding van de voorlopige uitkomsten van het evaluatieonderzoek ‘Medezeggenschap gepensioneerden bij pensioenfondsen’

Oktober 2005 - De Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) hebben met teleurstelling kennis genomen van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek dat is verricht in het kader van de tussenevaluatie van het tweede medezeggenschapsconvenant.