Het wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar

Publicatienr. 9/05

14 november 2005 - De Stichting van de Arbeid heeft advies uitgebracht over het wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar. Staatssecretaris Van Hoof van SZW had hierom gevraagd.

De Stichting heeft het briefadvies naar de staatssecretaris en de Vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. Ook is het naar de Sociaal-Economische Raad gestuurd, met het verzoek het te agenderen voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 18 november. De SER is namelijk ook gevraagd over dit onderwerp te adviseren, maar wilde eerst het Stichtingsadvies afwachten. Het SER-advies wordt begin 2006 verwacht.