Voorstel Portability-richtlijn aanvullende pensioenen

9 december 2005 - Bij brief van 8 november 2005 heeft minister De Geus (SZW) een reactie van de Stichting van de Arbeid gevraagd over het voorstel van de Europese Commissie tot een richtlijn over de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen (portability-richtlijn).

De reactie van de Stichting van de Arbeid valt uiteen in twee onderdelen. Begonnen wordt met een aantal opmerkingen in meer algemene zin over de wenselijkheid van een portability-richtlijn voor de EU, de inhoud en strekking die een dergelijke richtlijn zou moeten hebben in het licht van de doelstelling zoals door de Europese Commissie is verwoord en ook rekening houdend met de verschillende pensioensystemen binnen de EU. Vervolgens zal de Stichting nog enkele meer specifieke opmerkingen maken over onderdelen van de voorgestelde tekst van de richtlijn.