Principes voor goed pensioenfondsbestuur

Publicatienr. 10/05

16 december 2005 - De Stichting van de Arbeid is van oordeel dat ook de pensioensector consequenties dient te verbinden aan de discussies over governance van de laatste jaren. Ook pensioenuitvoerders – bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en verzekeraars – moeten een antwoord geven op de vanuit de samenleving en de politiek gestelde vraag op welke wijze het eigen functioneren kan worden verbeterd. Het gaat daarbij vooral om de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd aan belanghebbenden en de wijze waarop het interne toezicht is georganiseerd: pension fund governance.