Onderscheid naar leeftijd in CAO’s

Publicatienr. 5/06

20 januari 2006 - De Stichting van de Arbeid heeft zich naar aanleiding van een brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 26 oktober 2005 met een daarbij gevoegd onderzoeksrapport in een brief van 16 januari 2006 gericht tot CAO-partijen teneinde hen te attenderen op de mogelijkheid dat CAO-bepalingen in strijd zouden kunnen zijn met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid die per 1 mei 2004 is ingegaan. De brief aan CAO-partijen alsmede de antwoordbrief aan Minister de Geus en het volledige onderzoeksrapport zijn bijgevoegd.