Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2006 | Vergroting van de arbeidsparticipatie van ouder wordende werknemers, etnische minderheden en jeugdige werklozen

Aanbeveling ter vergroting van de arbeidsparticipatie van ouder wordende werknemers, etnische minderheden en jeugdige werklozen

publicatienr. 1/2/3/06

20 januari 2006 - De Stichting van de Arbeid heeft mede als uitvloeisel van de Werktop op 1 december 2005 tussen kabinet en Stichting aanbevelingen gedaan ter bevordering van de arbeidsdeelname van ouder wordende werknemers, van werknemers uit etnische minderheden en van jeugdigen. Het gaat om de nota: ‘Arbeid & Leeftijd; aanbevelingen ter bevordering van de arbeidsdeelname van ouder wordende werknemers’ alsmede de nota ‘Samen werken op de vloer’ en de Geactualiseerde aanbeveling ter bestrijding van werkloosheid onder jeugdigen.

  • Arbeid & Leeftijd: Aanbevelingen ter bevordering van de arbeidsdeelname van ouder wordende werknemers (publicatienr. 1/06)
  • Samen werken op de vloer (publicatienr. 2/06)
  • Geactualiseerde Aanbeveling ter bestrijding van werkloosheid onder jeugdigen (publicatienr. 3/06)