Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2006 | Actieprogramma gelijke behandeling en gelijke kansen van mannen en vrouwen

Actieprogramma gelijke behandeling en gelijke kansen van mannen en vrouwen

1 februari 2006 - De Europese sociale partners hebben in maart 2005 een Actieprogramma Gelijke behandeling mannen en vrouwen vastgesteld. Dit Actieprogramma is vastgesteld als bijdrage aan de uitvoering van de Lissabonstrategie, gericht op economische groei, meer en betere banen en sociale cohesie, en van het Europese wetgevingskader inzake gelijke behandeling van vrouwen en mannen.