Reactie op ontwerp-Pensioenwet (TK 30413)

8 maart 2006 - De Stichting van de Arbeid heeft waardering voor het wetsvoorstel Pensioenwet, maar vraagt niettemin de dringende aandacht van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de Tweede Kamer voor een aantal aspecten in dit wetsvoorstel die wijziging behoeven. Dat schrijft de Stichting in een brief aan de Vaste Kamercommissie. Zij doet een aantal suggesties die naar haar mening het wetsvoorstel evenwichtiger, completer en beter uitvoerbaar maken.