Naar brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt : Aanbevelingen over scholing en employabilitybeleid

Publicatienr. 7/06

Sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben op 13 maart 2006 een nota vastgesteld over scholing en employability van werknemers onder de titel: 'Naar brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt'. De nota vloeit voort uit de afspraken die op 1 december 2005 met het kabinet zijn gemaakt tijdens de zgn. Werktop.